Hvordan sikre en sunn livsstil

Dette kapitlet gir deg en innsikt i hva som må til for å sikre en sunn livsstil for personer med utviklingshemning. Kapitlet berører i liten grad hva som skjer i foreldrehjemmet, men hvilke vaner den enkelte får med seg hjemmefra, er selvfølgelig viktig. Det skjer imidlertid svært ofte at målgruppens livsstil endrer seg når de flytter for seg selv. Hovedvekt i kapitlet er lagt på forholdene i samlokaliserte boliger og samarbeid på forskjellige arenaer.

Les hele artikkelen

Latest articles

Related articles